• My First De Beers系列珠寶

  My First De Beers

  My First De Beers系列將經典簡約與現代風格相結合,沿用經典的戴比爾斯珠寶設計,以小巧玲瓏的款式重新演繹。此系列是讓人們了解戴比爾斯美鉆的絕佳機會,了解品牌如何遵循道德性采購天然鉆石,秉承手工精心甄選,以最大程度地綻現其光彩與美感。
  40 個結果
  Classic

  Original price
  ¥36,500
  My First De Beers

  Original price
  ¥38,000
  Classic

  Original price
  ¥24,000
  My First De Beers

  Original price
  ¥17,500
  My First De Beers

  Original price
  ¥34,000
  My First De Beers

  Original price
  ¥10,000
  My First De Beers

  Original price
  ¥34,000
  My First De Beers at De Beers Jewellers

  DE BEERS標志性包裝

  您的De Beers珠寶將裝在精美的白色珠寶盒中,點綴我們標志性的千禧藍色內襯,充分展示珍貴珠寶的璀璨華美。如果您通過我們的網站購買,您的商品會進行私密包裝,不會顯示品牌名稱,確保安全性,讓您可以全程放心。作為我們守護永恒項目的一部分,我們對包裝原料也采用了負責任式采購方法。我們使用的FSC紙張來源于林業管理委員會認證的可再生森林。

  探索更多
  My First De Beers

  Original price
  ¥6,000
  My First De Beers

  Original price
  ¥26,500
  My First De Beers

  Original price
  ¥36,000
  My First De Beers

  Original price
  ¥21,500
  My First De Beers

  Original price
  ¥6,000
  My First De Beers

  Original price
  ¥8,500
  My First De Beers

  Original price
  ¥21,500
  My First De Beers

  Original price
  ¥36,000
  My First De Beers

  Original price
  ¥24,500
  My First De Beers

  Original price
  ¥18,000
  My First De Beers

  Original price
  ¥24,500
  My First De Beers

  Original price
  ¥8,500
  My First De Beers

  Original price
  ¥23,000
  My First De Beers

  Original price
  ¥17,500
  My First De Beers

  Original price
  ¥23,000
  野花日本大全免费观看10中文